Ngày đăng: 21/02/2022 | 162 lượt xem

Anchor text (Văn bản NEO) là những ký tự có thể nhìn thấy và những từ này là các siêu liên kết (hyperlink) dẫn bạn tới những nội dung khác hoặc vị trí khác trên website.

Anchor text (Văn bản NEO)

Hình ảnh: Anchor text (Văn bản NEO)

Cấu trúc của một liên kết (Link)

<a href=”đường dẫn tới nội dung khác, hoặc vị trí khác trên website”>Anchor text</a>

Cấu trúc Anchor text

Cấu trúc Anchor text

Anchor Text là gì?

Kết quả hiển thị khi người dùng xem: Tài liệu SEO

Trong một số trường hợp, Anchor text có thể là ảnh, cũng có thể là chính đường dẫn đó.

VD Anchortext là ảnh:

Anchor text (Văn bản NEO)

Các kiểu Anchor Text

  1. Anchor Text trùng với từ khóa. Nếu nó trùng với từ khóa của trang được liên kết, VD: Từ Tài liệu SEO liên kết tới trang đích Tài liệu SEO như ví dụ trên.
  2. Anchor Text bao gồm các từ khóa liên quan. Nếu nó chưa các từ khóa phản ánh 1 phần của nội dung, VD: AnchorText là “Tài liệu SEO hiệu quả” dẫn tới trang đích như ví dụ trên.
  3. Anchor Text Thương hiệu. Nếu nó chứa tên thương hiệu của trang được liên kết đến. VD: SPTC Group
  4. Liên kết ngoài. Một url được sử dụng như một anchor text.
  5. Anchor Text là hình ảnh. Tương tự như ví dụ trên, bây giờ bạn không nhìn thấy ký tự nữa mà thay vào đó là hình ảnh
  6. Anchor Text chung chung. Nếu chúng ta sử dụng các từ không liên quan, không phản ánh nội dung. VD: "Cick vào đây" hoặc "Xem thêm"

Anchor Text có ý nghĩa gì trong SEO?

Anchor Text là ký tự mà người dùng nhìn thấy, thông thường anchor text sẽ mô tả nội dung chính của trang mà người dùng click vào. Thông thường một Anchor Text có độ dài khoảng 60 ký tự. Bởi vậy, Google cũng dựa vào các Anchor Text này để biết được nội dung trang đích mà Robots thu thập.

Hay bạn có thể hiểu, Anchor Text thường được đặt là các từ khóa (keywords).

Như ví dụ trên, nếu Tú muốn SEO từ Tài liệu SEO thì mình sẽ tạo ra các siêu liên kết (hyperlink) với Anchor Text là từ Tài liệu SEO và cố gắng đi đặt nó ở khắp mọi nơi.

Anchor Text là hình ảnh có được không?

Hoàn toàn được, khi bạn đặt anchor text là hình ảnh, từ khóa Google hiểu bây giờ sẽ được xác định thông qua alt của ảnh. (Xem alt là gì ở đây).

Hy vọng với những nội dung trên bạn đã hiểu Anchor Text là gì? .  Chúc bạn thành công!